Comunicat de presă cu privire la licitațiile publice organizate de Primăria Alexandria, în vederea închirierii unor copertine/ terenuri situate în zona bloc V1 – V10, zona bloc G1 – G3, zona bloc 704 – 706, zona bloc 806 – 802 sau în zona bloc 806 – 808, pentru parcarea autovehiculelor

Vă comunicăm faptul că Primăria Municipiului Alexandria va organiza licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/ 19.11.2008, H.C.L. nr. 181/ 27.06.2018, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 49/ 14.05.1998, în vederea închirierii unor copertine/ terenuri care aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc V1 – V10, zona bloc G1 – G3, zona bloc 704 – 706, zona bloc 806 – 802 sau în zona bloc 806 – 808, pentru parcarea autovehiculelor.
IMPORTANT: Persoana interesată are dreptul de a solicita, şi de a obţine documentaţia de atribuire, numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se vor putea depune până la data de 19.07.2021, ora 16:00.
Totodată, persoanele interesate vor putea solicita clarificări, privind documentaţia de atribuire, până la data de 13.07.2021.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării, nr. 139, astfel:
– pentru zona bloc V1 – V10, în data de 22.07.2021, începând cu ora 11:00;
– pentru zona bloc G1 – G3, în data de 22.07.2021, începând cu ora 11:00;
– pentru zona bloc 704 – 706, în data de 22.07.2021, începând cu ora 13:00;
– pentru zona bloc 806 – 802, în data de 22.07.2021, începând cu ora 13:00;
– pentru zona bloc 806 – 808, în data de 22.07.2021, începând cu ora 13:00;
Informaţiile suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247/ 317.732, int. 134.
Textul anunțului îl găsiți integral pe pagina site-ului Primăria Alexandria, prin accesarea link-ului–> https://www.alexandria.ro/category/licitatii/.