COMUNICAT DE PRESĂ – cu privire la depunerea spre finanțare a proiectului ,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”, din fondurile Administrației Fondului de Mediu

Primăria Municipiului Alexandria a depus spre finanțare, în data de 12.11.2021, proiectul cu titlul ,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”, la Administrația Fondului de Mediu în cadrul Programului de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.
Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunatățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanțarea de activități/acțiuni, specifice realizării investițiilor privind creșterea performanței energetice a acestora.
Măsurile care vor fi implementate în cadrul proiectului sunt următoarele:
 înlocuirea integrală a şarpantei cu o soluţie dimensionată pentru preluarea încărcărilor din zăpadă şi vânt, conformă cu normele actuale de proiectare;
 refacere învelitorii;
 refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane, canalizare pluvială);
 refacerea totală a tencuielilor exterioare şi reparaţii locale la tencuielile interioare.
Lucrările propuse privind anveloparea clădirilor sunt următoarele:
 izolarea pereților exteriori pentru ambele clădiri;
 înlocuirea tâmplăriei exterioare: uși, ferestre pentru ambele clădiri;
 izolarea planseului sub pod pentru ambele clădiri;
 înlocuirea cazanului vechi (12-15 ani), cu un cazan nou mai eficient în condensație/ cu gazeificare;
 izolarea termică a țevilor din subsol (canalul de transport al agentului termic);
 reducerea pierderilor de caldură la peretele cald – economii între 2 și 5% prin montare de panouri reflectorizante între radiatoare și perete;
 montarea termostatelor în încăperi;
 montare ventiloconvectoare;

 montare ventilatoare de perete în încăperi cu recuperare caldură;
 înlocuirea tuburilor fluorescente cu tuburi led;
 instalații fotovoltaice de producere a energiei electrice;
 izolarea fundației clădirii (soclul) până la cota 0,00;
Valoarea totală a proiectului depus spre finanțare este de 5.163.298,46 lei, inclusiv T.V.A.
Termenul privind realizarea proiectului este de 18 luni.