COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la demararea lucrărilor cu finanțare europeană pentru proiectul ”Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă”

Vă aducem la cunoștință că demarăm lucrările ce stau la baza implementării proiectului ”Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă”!
Proiectul mai sus-menționat este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară nr. 4 ”Sprijinirea Dezvoltării Durabile” Prioritatea de investiții 4.4 investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare aferent obiectivului de investiții ”Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă”, cod SMIS 127073, în valoare de 3.869.864,33 lei inclusiv T.V.A..
În cadrul obiectivului de investiții mai sus-menționat se vor realiza următoarele lucrări de bază:
Lucrări de intervenție la Corp CI – creșă:
– anveloparea clădirii și adaptarea unei învelitori tip şarpantă ce va înlocui învelitoarea existentă:
Izolarea termică a faţadelor pe exterior cu polistiren;
– adaugarea straturilor de difuzie și barieră de vapori sub stratul de polistiren în pod;
– realizarea finisajelor exterioare cu tencuială decorativă, culoare alb;
– înlocuirea ferestrelor de lemn cu ferestre din P.V.C. cu geam tip termopan și toate ochiurile mobile.
Lucrări de intervenție Corp C2 – grădiniță:
– recompartimentarea interioară pentru crearea unor spații necesare pentru personal-conform planşelor de arhitectură;
– recompartimentarea interioară a grupului sanitar existent pentru copii de la etaj, pentru crearea a două grupuri sanitare – câte unul pentru fiecare grupă;
– realizarea a două scări metalice ce facilitează evacuarea de urgență în exterior de la etaj;
– reabilitarea parţială a finisajelor interioare;
– anveloparea clădirii și amenajarea unei noi învelitori tip şarpantă;
– izolarea termică a faţadelor pe exterior;
– apele meteorice vor fi colectate de jgheaburi și burlane ce vor fi direcționate spre spațiile verzi;
– scările vor avea balustradă;
– extinderea clădirii se va realiza cu funcţiunile necesare;
– realizarea unui nou trotuar perimetral clădii și pante spre exterior;
– înlocuirea tâmpariei de lemn cu una de P.V.C.;
– înlocuirea ferestrelor de P.V.C. existente la sălile de clasă cu unele noi de P.V.C. cu toate ochiurile mobile;
– desfiinţarea cabinetului medical existent și amenajarea unui grup sanitar pentru cadrele didactice cât și a unui vestiar pentru personalul de la bucătărie.
Se va realiza totodată și o extindere în care sunt incluse și următoarele dotări:
Parter: windfang, cameră detecție, cabinet medical cu izolator cu acces direct în exterior, grupuri sanitare – câte unul pentru fiecare grupă, acces primire, hol+casa scării, centrală termică, grup sanitar pentru sala polifuncțională, sală polifuncțională (sală de mese, sală de sport), depozitare, spălător veselă, platformă deşeuri;
La etaj se vor realiza lucrări de intervenție + dotări, astfel: două săli de clasă pentru a întruni numărul necesar de mp/ copil și mc de aer/ copil, depozitări pentru sălile de clasă, grupuri sanitare cu acces din sălile de clasă, hol+vestiar, depozitări, casa scării ventilată și iluminată natural, hol cu acces la scara de evacuare.
Extinderea care va rezulta în urma finalizării lucrărilor va ocupa suprafaţa construită la sol de 491,00 mp. și 851,00 mp. arie desfășurată. Extinderea se va efectua pe partea de nord – vest a clădirii C2 – gradinița realizându-se în acest sens spații minime necesare funcționării grădiniței.
În urma lucrărilor de intervenție realizate, clădirea rezultată va respecta întocmai cerinţele de echilibru şi stabilitate, funcţionalitate, izolare termică, fonică, hidroizolare, protecția mediului și sănatatea populaţiei.