COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la aprobarea proiectului de H.C.L. „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B – Componenta C3 Managementul deșeurilor

Comunicat de presă insule ecologice