COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la accesarea fondurilor europene pentru proiectul ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”

În data de 14.01.2021, Primăria Municipiului Alexandria a depus spre finanțare proiectul cu titlul ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare” cod SMIS 149172, în cadrul apelului POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si ecultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate si e-cultură, apelul nr. 2.
Prin urmare solicităm decontarea cheltuielilor privind achiziția tabletelor din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, având în vedere faptul că obiectivul general al proiectului contribuie în mod direct la atingerea primei măsuri prevazută în O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 cu modificările și completarile ulterioare și anume: „O primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.”.
În contextul pandemiei generate de Covid-19 care a determinat obligativitatea desfășurării procesului de învățământ în sistemul online, s-au dispus verificări la unitățile de învățământ gimnazial și liceal din municipiul Alexandria în vederea obținerii datelor referitoare la numărul de elevi care nu dispun dispozitive de tip ”tabletă” și nu au conectivitate la internet.
În urma datelor furnizate de către unitățile de învățământ s-a constatat faptul că nu existau suficiente dispozitive disponibile pentru elevii din unitățile aflate în scenariul roșu, drept pentru care la inițiativa domnului Primar Victor Drăgușin, s-au achiziționat 1054 de tablete care au fost predate directorilor unităților de învățământ gimnazial și liceal de pe raza municipiului Alexandria, în data de 17.11.2020.
Cu sprijinul administrației publice locale s-a putut realiza procesul de învățământ online, impus în condițiile pandemiei generate de SARS-CoV-2.
Obiectivul general al proiectului depus spre finanțare a vizat dotarea a 1054 elevi înmatriculați la unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Alexandria cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, necesare pentru asigurarea accesului acestora la procesul de învățare în mediul on-line.
Menționăm faptul că repartizarea tabletelor către unitățile de învățământ din municipiul Alexandria s-a realizat cu respectarea strictă a solicitărilor acestora.
Valoarea proiectului depus spre finanțare este în cuantum de 1.014.953,74 lei ( TVA inclus).
Durata proiectului este de 22 luni.