COMUNICAT DE PRESĂ CONCURS ,,EXPRIMĂ-TE ECO!” EDIŢIA I

Palatul Copiilor Alexandria în parteneriat cu Primăria municipiului Alexandria organizează în luna aprilie 2021 prima ediţie a concursului ,,EXPRIMĂ-TE ECO!”. Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice şi copiilor din grădiniţe, şcoli, licee din municipiul Alexandria, având drept scop formarea şi exersarea capacităţii de a exprima mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităţilor practice şi plastice în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.
Concursul se va desfăşura pe două secţiuni:
1. EXPO-ART (colaje, desene, afişe, postere realizate în diferite tehnici, utilizând materiale din natură şi reciclabile, în format A4 sau A3);
2. ECO-ART(obiecte şi decoraţiuni de diferite forme și mărimi, realizate din materiale reciclabile şi materiale din natură).
Pot fi utilizate materiale din natură (seminţe, frunze, petale, castane, conuri de brad etc.) şi materiale reciclabile (pet-uri, pungi, hârtie, ziare, polistiren, materiale textile etc.).
Condiţii de participare:
– lucrările participante la concurs, însoțite de formularul de înscriere, se vor depune la Palatul Copiilor Alexandria – cercul Protecția Mediului – Ecologie, până pe 16 aprilie 2021, de luni până joi, între orele 11.00-13.00, iar vineri între orele 10-12;
– fiecare lucrare va fi însotită, pe verso, de o etichetă în care va fi specificat: titlul lucrării, numele şi prenumele preșcolarului/elevului, grupa/clasa, unitatea şcolară, coordonatorul;
– cadrele didactice coordonatoare pot participa cu maxim 3 lucrări, pentru fiecare secţiune a concursului;
– se vor acorda premiile I, II, III şi mențiuni pentru fiecare secțiune și pentru următoarele categorii de vârstă: preșcolari, cls. pregatitoare-II, clasele III-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII, elevi cu cerințe educative speciale, în conformitate cu Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012; Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 19 – 23 aprilie 2021 de către un juriu format din cadre didactice și specialiști în domeniu, având în vedere următoarele criterii:
– folosirea expresivă a materialelor;
– contribuția individuală a elevilor în realizarea lucrărilor;
– corectitudinea tehnicilor de lucru abordate;
– gradul de dificultate, originalitatea și creativitatea pe care preșcolarii/elevii participanți le dovedesc prin realizarea lucrărilor înscrise în concurs.
Coodonatorii concursului sunt prof. Lale Adriana şi Grosu Sorin.