COMUNICAT DE PRESĂ – Administrația Domeniului Public va planta 490 de arbori în municipiul Alexandria

Începând de astăzi,25.10.2021, Administrația Domeniului Public va efectua lucrări de plantare a 490 de arbori, prioritar în amplasamentele de pe care se realizează tăierea copacilor bolnavi, marcați de către Ocolul Silvic Alexandria pentru tăiere,cât și în alte spații unde se va permite plantarea acestora. Lucrările de plantare vor începe în parcul de pe lângă Primăria Alexandria și vor continua pe străzile din municipiu.

Tipurile de arbuști care urmează să fie plantați sunt următorii:

– Acer Platanoides Crimson King;

– Betula Pendula Fastgiata;

– Betula Utilis Jacquemontii;

– Catalpa Bignonioides Nana;

– Quercus Rubra;

– Platanus Alphens Globe;

– Prunus Serrulata Amanogawa.

Menționăm că TOATE tăierile de arbori de pe domeniul public se fac cu respectarea tuturor procedurilor legale și cu obținerea tuturor avizelor prevăzute în legislație. Aceste tăieri se vor aplica DOAR arborilor afectați de boli și care pun în pericol siguranța cetățenilor.

Referitor la discuțiile lansate în spațiul public cu privire la legalitatea acestor acțiuni, precizăm date relevante din răspunsul primit de la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, prin care se aduc clarificări:

”(…) arborii pentru care ați solicitat tăierea nu intră sub incidența art. 12 alin. (6) din Legea 24 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare << Deciziile luate la nivelul administrațiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoși din spațiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obținerea avizului emis de agențiile județene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului București.>>, urmând ca dumneavostră să vă desfășurați activitatea în condițiile legii, conform alin. (3) al aceluiași articol <<Proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.>>.

Deci, un aviz de mediu nu a existat pentru că în urma evaluărilor efectuate în teren s-a concluzionat faptul că arborii pentru care s-a solicitat tăierea nu implică emiterea acestui document! Avizul de mediu se solicită în momentul în care se constată că se dorește înlăturarea unui copac sănătos de pe domeniul public iar decizia privind tăierea acestuia nu este decizia Administrației Domeniului Public Alexandria sau a Primăriei Alexandria.

Administrația Domeniul Public Alexandria respectă întocmai legislația ce reglementează activitatea în domeniu, fiind atestată ASFOR – atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră.Masa lemnoasă rezultată în urma tăierii copacilor marcați va fi exploatată conform Autorizației de exploatare și inventariați conform actului de punere în valoare, documente emise de Ocolul Silvic Alexandria.

Astfel, tăierea copacilor marcați nu numai că se impune dar este în scopul de a preveni eventuale accidente neplăcute și PROTEJA CETĂȚENII DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA!

 

arbori 3

arbori 4