COMUNICAT DE PRESĂ – 4 ofertanți s-au înscris la licitația pentru execuția lucrărilor în cel mai important proiect de dezvoltare al municipiului Alexandria

În data de 21 octombrie 2021 s-a încheiat etapa de depunere a ofertelor pentru licitație publică privind execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, finanțat din fonduri europene.
În cadrul anunțului de participare privind procedura de licitație publică, lansat pe platforma S.I.C.A.P., au fost încărcate/ depuse oferte pe loturile licitate pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus-menționat, după cum urmează:
– 3 oferte au fost depuse pentru Lotul 1 cu privire la execuția lucrărilor pentru realizare piste pentru cicliști, inclusiv stații de închiriat biciclete, stații de autobuz și sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video;
– o singură ofertă a fost depusă pentru lotul 3 cu privire la execuția lucrărilor pentru modernizarea zonei pietonale – strada Libertății;
– pentru lotul 2 nu a fost depusă nicio ofertă privind execuția lucrărilor pentru obiectivul construire autobază și parcare park & ride. Pentru acest lot vom relua cu celeritate procedura de licitație.
Proiectul ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apel de proiecte nr. POR/182/4/1, cod SMIS 128167.
Valoarea totală estimată a achiziției pentru cele 3 loturi licitate, aferente obiectivului de investiții ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, este de 71.515.032,69 lei, fără T.V.A.