COMUNICAT DE PRESĂ – 10 autobuze electrice și 13 stații de încărcare vor fi puse la dispoziția cetățenilor din municipiul Alexandria

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, a semnat în data de 28 decembrie 2021, contractul de furnizare a 10 autobuze electrice și 13 stații de încărcare cu S.C. BMC TRUCK&BUS S.A., în cadrul proiectului ”Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, aferent Axei prioritare 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Livrarea produselor achiziționate se va face în trei etape.
Valoarea totală a proiectului este în valoare de 197.678.206,65 lei iar valoarea aferentă U.A.T.
Municipiul Alexandria este de 29.064.035,51 lei, astfel:
– 21.474.430,18 lei valoare eligibilă nerambursabilă F.E.D.R.;
– 3.284.324,62 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
– 505.280,71 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
– 3.800.000,00 lei, valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
Valoarea totală eligibilă a proiectului pentru U.A.T. Municipiul Alexandria este în valoare de 25.264.035,51 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere, respectiv Alexandria, Brăila, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Focșani și Slobozia, eficient, ecologic şi modern care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități S.T.I. – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.
Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun de pe 15 rute de transport public operaționale din Municipiul Alexandria, Municipiul Brăila, Municipiul Constanţa, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Municipiul Focşani şi Municipiul Slobozia, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m – lungime maximă 10,85 m).
Pentru Municipiul Alexandria vor fi achiziţionate un număr de 10 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, însoţite de 3 (trei) staţii de încărcare rapidă şi 10 (zece) staţii de încărcare lentă.
Autobuzele electrice vor circula pe rutele: Ruta 1A, I.A.I.A. – KOYO (3 Autobuze electrice), Ruta 1B, I.A.I.A. – HAN (3 Autobuze electrice), Ruta 2, CIMITIR SF. ALEXANDRU – HAN (1 Autobuze electrice), Ruta 3A, I.A.I.A. – CIMITIR SF. ALEXANDRU (1 Autobuze electrice), Ruta 3B, CIMITIR SF. ALEXANDRU – KOYO (2 Autobuze electrice).
Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief  predominant de şes.
Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creşterea numărului de pasageri ce utilizează mijloacele de transport public urban în România.

a.e.

a.e. 2