În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2018

Anunt publicare_Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2018|Proiect buget_venituri si cheltuieli total-2018|Proiect buget_venituri si cheltuieli de dezvoltare-2018|Proiect buget_venituri si cheltuieli de functionare-2018

Bugetul Local al Municipiului Alexandria Aprobat 2017

buget local – total_2017|buget venituri prorii-total_2017|buget ven.pro.sect.dezvoltare_2017|buget ven.proprii sect.functionare_2017|buget local-sectiunea de dezvoltare_2017|buget local-sectiunea de functionare_2017|buget credite_2017|S 02 buget local 2017 total_Corectat_13.04.2017|S 02 buget local 2017 SF_Corectat_13.04.2017|S 10 venituri proprii 2017 SF_Corectat_13.04.2017|S 10 venituri proprii 2017 total_Corectat_13.04.2017