Bugetul local 2021

Buget Local – Centralizat Buget Local – Secțiunea de funcționare Buget Local -Secțiunea de dezvoltare Buget Credite Interne Buget Fonduri Nerambursabile Venituri Proprii și Subvenții – Centralizat Venituri Proprii și Subvenții – Secțiunea de funcționare Venituri Proprii și Subvenții –…

Bugetul local 2020

1.buget local -total 2.buget local sectiunea de functionare 3.buget local sectiunea de dezvoltare 4.buget credite interne 5.buget fonduri nerambursabile 6.buget ven. prop.si subv.-total 7.buget ven. prop.si subv. sectiunea de functionare 8.buget ven. prop.si subv. sectiunea de dezvoltare

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020 si poate fi consultat începând cu data de 21.01.2020 la sediul Primariei municipiului Alexandria si pe site www.alexandria.ro.

Anunt_Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020 Proiect Buget_Total – 2020 Proiect Buget_venit.si chelt.de dezvoltare – 2020 Proiect Buget_venit.si chelt.de functionare – 2020