Priveşte: modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”