Anunț privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, situat în strada Drum De Centură

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 355/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,…