Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. nr. 94/26.05.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 235/24.08.2022, H.C.L. nr. 143/27.05.2021, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri…

Anunț privind licitaţia publică pentru închirierea unor terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate la Ştrandul Vedea, destinate amplasării de automate cafea, răcoritoare, bere sau fast food/snack

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 237/24.08.2022, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public…

Anunț privind licitaţia publică pentru închirierea a 24 terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea destinate amplasării de automate cafea, răcoritoare sau fast-food/snack

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 236/24.08.2022, organizează licitaţie publică pentru închirierea a 24 terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului…