ANUNȚ – ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI AGRICOLE AMPLASATE ÎN TARLALELE  T 29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T39,  T43,T44, T45, T46, T47

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alexandria, din județul Teleorman, anunță demararea lucrărilor de intabulare și înscriere în cartea funciară, conform contractului de prestari servicii, numarul 3774 / 26.01.2023 încheiat cu S.C. ZOOMCAD SRL cu sediul în Bucuresti. Proprietarii ale căror terenuri…

Anunt Public

In conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiul Alexandria, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare  pentru Planul Urbanistic Zonal „PUZ – Amenajare zona industrie nepoluanta, depozitare, servicii si dotari sociale complementare”, propus a…