Situatii financiare la 30.09.2021

02.cota-parte-af.chelt_.fin_.din-FEN-postaderare_30.09.2021.pdf 07-cota-parte-af.chelt_.fin_.din-FEN-postaderare_30.09.2021.pdf active-datorii_30.09.2021.pdf bilant_30.09.2021.pdf cont-de-rezultat-patrimonial_30.09.2021.pdf destinatie-speciala_30.09.2021.pdf flux-de-trezorerie-03_30.09.2021.pdf plati-efectuate-fonduri-neramb._30.09.2021.pdf plati-restante-I_30.09.2021.pdf plati-restante-II_30.09.2021.pdf S-02-buget-local-cheltuieli-SF_30.09.2021.pdf S-02-buget-local-venitur-totali_30.09.2021.pdf S-02-buget-local-venituri-SF_30.09.2021.pdf S-02-buget-local-cheltuieli-SD_30.09.2021.pdf S-02-buget-local-cheltuieli-total_30.09.2021.pdf S-02-buget-local-venituri-SD_30.09.2021.pdf S-07-buget-credite-total_30.09.2021.pdf S-08-fonduri-nerambursabile-cheltuieli-total_30.09.2021.pdf S-08-fonduri-nerambursabile-venituri-total_30.09.2021.pdf S-10-venituri-proprii-venituri-SF_30.09.2021.pdf S-10-venituri-proprii-cheltuieli-SD_30.09.2021.pdf S-10-venituri-proprii-cheltuieli-SF_30.09.2021.pdf S-10-venituri-proprii-cheltuieli-total_30.09.2021.pdf S-10-venituri-proprii-venituri-SD_30.09.2021.pdf S-10-venituri-proprii-venituri-total_30.09.2021.pdf situatia-fluxurilor-de-trezorerie-04_30.09.2021.pdf

Situatii financiare la 30.06.2021

activedatorii7.pdf Anexa-19-07.pdf Anexa-19-02.pdf Anexa-271.pdf Bilant6.pdf cheltuieli-buget-local-SD.pdf cheltuieli-buget-local-SF.pdf cheltuieli-buget-local-total.pdf cheltuieli-fonduri-nerambursabile.pdf cheltuieli-venituri-proprii-SD.pdf cheltuieli-venituri-proprii-SF.pdf cheltuieli-venituri-proprii-total.pdf credite-interne4.pdf destinatie-speciala7.pdf plati-restante-I8.pdf plati-restante-II6.pdf Rezultat-patrimonial.pdf situatia-fluxurilor-de-trezoreri-04.pdf situatia-fluxurilor-de-trezorerie-03.pdf venituri-buget-local-SF.pdf venituri-buget-local-SD.pdf venituri-buget-local-total.pdf venituri-fonduri-nerambursabile.pdf venituri-venituri-proprii-SD.pdf venituri-venituri-proprii-SF.pdf venituri-venituri-proprii-total.pdf