Servicii de elaborare expertiză tehnică pentru rezistență mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate (Af), (expertiza geotehnică), pentru obiectul ”Construire autobază și parcare Park&Ride” în cadrul obiectivului de investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, în conformitate cu tema de proiectare

    PROIECT TEHNIC – OBIECT 2 – CONSTRUIRE AUTOBAZĂ ȘI PARCARE PARK & RIDE