JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 77595/01.09.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, și H.C.L. nr. 94/26.05.2010, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local…

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 68990/01.08.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 219/25.07.2022 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 802…

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 60203/01.07.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 282/21.12.2009, H.C.L. nr.150/27.05.2020, și H.C.L. nr. 94/26.05.2010, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de…

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 57732/21.06.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 164/21.05.2018, H.C.L. nr. 1071/11.05.2006 și H.C.L. nr. 14/24.04.2019, privind închirierea unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al…

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 51195/02.06.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.143/27.05.2021, H.C.L. nr. 255/29.09.2021, H.C.L. nr. 13/31.01.2022, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes…