ANUNȚ OFERTANT CÂȘTIGĂTOR ÎN CADRUL LICITAȚIEI DIN 09.03.2023

Prin Dispoziția Primarului nr.391/07.02.2023 a fost organizată licitația publică deschisă pentru închirierea unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în suprafata de 42 mp, situat în str.Dunarii intersectie cu str.Libertatii, organizată la sediul Primariei Municipiului Alexandria…

Anunț privind licitaţia publică pentru vânzarea unui imobil teren în suprafață de 303,00 mp, categoria de folosință curți costrucții, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Drum de centură

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 355/ 25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui imobil teren în suprafață de 303,00mp, categoria de folosință curți…

Anunț – licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 22-34

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 218/25 iulie 2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al…

Anunț privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 1608-1606, zona bloc 1614 și zona bloc 1615, pentru parcarea autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 74/27.02.2023 și H.C.L. nr. 94/26.05.2010 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate…

Anunț privind licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 23376 – C1 – U14, situată în blocul F, sc. A, etaj 1, ap. 4, strada Ion Creangă, zona Modern

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 24/25.01.2023, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului…

Anunț privind licitație publică pentru închirierea unui spatiu în suprafată de 29,45 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piata Peco, poz.6

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. 23/25.01.2023, organizează licitație publică pentru închirierea unui spatiu în suprafată de 29,45 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,…

Anunț privind licitaţia publică pentru închirierea a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării intersecție cu Str. Libertății destinație: fast-food

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 22/25.01.2023, organizează licitaţie publică pentru închirierea a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului…

Anunț licitaţie publică pentru vânzarea unui teren, în suprafață de 98.623 mp, cu număr cadastral 32438, aparținând domeniului al municipiului Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, drumul european E70, județul Teleorman

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 356/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren, în suprafață de 98.623 mp, cu număr cadastral 32438, aparținând…

Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. nr. 94/26.05.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 235/24.08.2022, H.C.L. nr. 143/27.05.2021, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri…

Anunț privind licitaţia publică pentru închirierea unor terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate la Ştrandul Vedea, destinate amplasării de automate cafea, răcoritoare, bere sau fast food/snack

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 237/24.08.2022, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public…