Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 44,39 mp, cu destinația cabinet medical aferent Dispensarului Policlinic, situat în strada Libertății nr. 122-124

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str.Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.25/29.01.2024, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă…

Licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 20 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612, sc.C

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L.26/29.01.2024, organizează licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 20 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat…

Licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 219/25.07.2022, H.C.L. nr. 119/07.04.2023, H.C.L. nr. 261/22.08.2023, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând…

Licitație publică pentru vânzarea unui teren în suprafață de 22,00 mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 406

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. 369/28.11.2023, organizează licitație publică pentru vânzarea unui teren în suprafață de 22,00 mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,…

Licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc 408, zona bloc 210, zona bloc 210-213, zona bloc 215-Spate, zona bloc 216-223, zona bloc 1501-209, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/12.06.2014 și H.C.L. nr. 181/27.06.2018, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local…

Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 29,45 mp, situat în Piaţa PECO, spaţiu comercial modular, poz.11

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str.Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.263/22.08.2023, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă…

Licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 13/31.01.2022, H.C.L. nr. 140/24.04.2019, H.C.L. nr. 282/21.12.2009, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de…

Licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederileH.C.L. nr. 13/31.01.2022, H.C.L. nr. 140/24.04.2019, H.C.L. nr. 282/21.12.2009, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes…