Licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc F2-F3, zona bloc F6-Loc de joacă, zona bloc 311, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 1501-209, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008 H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 25/29.01.2020, H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea…

Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 29,45 mp, situat în Piaţa PECO, spaţiu comercial modular, poz.11

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str.Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.263/22.08.2023, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă…

Licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 14 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bloc 100G filatură

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L.151/26.04.2023, organizează licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 14 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat…

Licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, H.C.L. nr. 100/30.03.2020, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând…

Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 218/25.07.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate…

Licitație publică privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 711D, zona bloc 712, zona bloc A8-A6, zona bloc L31, zona bloc 590 Sere, zona bloc 802, zona bloc 801-802-901, și zona bloc 806-809, pentru parcarea autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 119/07.04.2023 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 711D,…