Licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 23376 – C1 – U13, situată în blocul F, parter, strada Ion Creangă, zona Modern

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 352/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,…

Licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 23376 – C1 – U12, situată în blocul F, mezanin, strada Ion Creangă, zona Modern

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 353/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,…

Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 140/24.04.2019, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând…