ANUNUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 „Reducerea numarului de persoane aflate In risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate”

Anunt_selectie_parteneri_POCU_4.2_Alel

Sari la conținut