Anunț referitor la prelungirea programului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale

Pentru a acorda posibilitatea tuturor contribuabililor din municipiul Alexandria de a-și achita impozitele și taxele locale și de a beneficia de reducerea de 10 % pentru plata integrală a contribuțiilor fiscale, programul de lucru al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a fost extins începând cu data de 03.02.2020 până pe 31.03.2020, după cum urmează:

– Pentru persoane fizice şi persoane juridice, programul de încasare este de luni până vineri, între orele 08:00 – 18.30, iar în zilele de sâmbătă, între orele 09 – 12.00.

Taxele și impozitele locale se pot plăti și prin sistemul național de plăți on-line WWW.GHISEUL.RO. Pentru a putea efectua plățile on-line, contribuabilii persoane fizice trebuie să fie înregistrați cu roluri nominale unice și CNP în evidențele fiscale. Modelele de formulare utilizate se găsesc pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria, www.alexandria.ro, la secțiunea ,,SERVICII ON-LINE” – Formulare folosite în activitatea de Impozite și Taxe. Persoanele fizice dar și juridice, care își achită integral taxele și impozitele locale până la data de 31 martie, beneficiză de o bonificație de 10%.