Anunț public privind vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31635, situat în strada Dunării, zona bloc 911, respectiv numărul cadastral 32147, situat în strada Alexandru Colfescu, nr. 45A

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 327/31.10.2022 și
354/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31635, situat în strada Dunării, zona bloc 911, respectiv numărul cadastral 32147, situat în strada Alexandru Colfescu, nr. 45A.
Licitaţia va avea loc în data de 26.01.2023 la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139 astfel:
– teren cu număr cadastral 31635, situat în strada Dunării, zona bloc 911, începând cu ora ora 10 00;
– teren cu număr cadastral 32147, situat în strada Alexandru Colfescu, nr. 45A, începând cu ora 10 15.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune într-un singur exemplar, la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 până la data de 23.01.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.127.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.01.2023.