ANUNȚ PUBLIC

Anunț public nr. 1

Municipiul Alexandria titular al „Planului Urbanistic Zonal – lotizare teren situat pe strada Horia Closca si Crisan, nr.162-LOT 2 si Reglementare Zona”, amplasat in strada HCC , Nr.162-lot2,localitatea Alexandria, judetul Teleorman, anunţă publicul cu privire la depunerea primei versiuni de PUZ, la APM-Teleorman, in scopul obtinerii avizului de mediu.

Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM-Teleorman, str.Dunarii, nr.1, de luni-vineri, intre orele 08 – 16³°, in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.