Anunt Public

In conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiul Alexandria, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare  pentru Planul Urbanistic Zonal „PUZ – Amenajare zona industrie nepoluanta, depozitare, servicii si dotari sociale complementare”, propus a fi amplasat in  municipiul Alexandria, str. str. Tarla 55, parcela 595, nr. cadastral 31724, nr. carte funciara 31724, judetul Teleorman,  decizie stabilita pe baza consultarilor realizate in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 24.09.2021:

planul nu necesita evaluare de mediu

urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu,

 

Informatiile  privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro si la sediul titularului din Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri orele  800 – 1400.

 

 

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Teleorman, sub semnatura si cu date de identificare, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.