ANUNT PUBLIC

In conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 19/2010, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Planul Urbanistic Zonal : Planul Urbanistic Zonal „PUZ – CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – CONSTRUCTIE VERDE SUSTENABILA”, propus a fi amplasat in municipiul Alexandria, str.Ion Creanga, nr. cadastral 20301, judetul Teleorman, decizie stabilita pe baza consultarilor realizate in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 10.09.2021:

planul nu necesita evaluare de mediu si evaluare adecvata urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu,

Informatiile referitoare la Planul Urbanistic Zonal pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro si la sediul titularului din Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8 00 – 16 30 si vineri orele 8 00 – 14 00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Teleorman, sub semnatura si cu date de identificare, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.