Anunț – proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021 si poate fi consultat începând cu data de 24.03.2021 la sediul Primariei municipiului Alexandria si pe site www.alexandria.ro.
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, asteptăm opiniile propunerile si sugestiile referitoare la acest proiect până la data de 08.04.2021, care pot fi transmise în scris, prin postă, prin fax la numărul 0247/317728 la sediul Primariei municipiului Alexandria si prin e-mail la adresa primalex@alexandria.ro.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon:
– 0247/317732, int. 163 persoană de contact Bolintineanu Mirela consilier compatiment buget;
– 0247/317732 int. 113 persoana de contact Plosceanu Cristian – responsabil cu transparenta decizionala.