Anunț privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, situat în strada Drum De Centură

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 355/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, situat în strada Drum De Centură.
Licitaţia va avea loc în data de 09.02.2023 la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, ora 10 00;
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 07.02.2023, ora 16 00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.127.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 30.01.2023.