Anunț privind licitația unor terenuri din zona blocului 704DE

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 149/26.04.2023, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria:
1. Teren aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în str. București, zona bloc 704DE, sc. D, în suprafață de 118,00 mp, identificat cu nr. cadastral 32502.
2. Teren aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în str. București, zona bloc 704DE, sc. D-E, în suprafață de 97,00 mp, identificat cu nr. cadastral 32498.
3. Teren aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în str. București, zona bloc 704DE, sc. E, în suprafață de 81,00 mp, identificat cu nr. cadastral 32499.
Licitaţia va avea loc în data de 22.06.2023 la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, începând cu ora ora 10 00;
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 19.06.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.127.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 09.06.2023, ora 12:00.