Anunț privind licitaţia publică pentru vânzarea unui imobil teren în suprafață de 303,00 mp, categoria de folosință curți costrucții, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Drum de centură

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 355/ 25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui imobil teren în suprafață de 303,00mp, categoria de folosință curți costrucții, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Drum de centură, județul Teleorman, nr. CAD 32112, CF nr. 32112, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Alexandria.

Vânzarea terenului mentionat se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 355/ 25.11.2022.

Licitaţia va avea loc în data de 30.03.2023 ora 10ºº la sediul Municipiului Alexandria din str. Dunării, nr.139, județul Teleorman.
Înscrierile la licitatie se primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria cel mai târziu în data de 29.03.2023, până la orele 16ºº.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de _20.03.2023.