Anunț privind licitaţia publică pentru vânzarea unor terenuri

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 218/25 iulie 2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri, identificate asfel:
1. Teren în suprafață de 389 mp – nr. cad. 32065, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 15.
2. Teren în suprafață de 392 mp – nr. cad. 32066 , proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 17.
3. Teren în suprafață de 413 mp – nr. cad. 32073 proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 8.
4. Teren în suprafață de 616 mp – nr. cad. 32078 proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 12
5. Teren în suprafață de 344 mp- nr. cad. 32079, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 14.
6. Teren în suprafață de 561 mp – nr. cad. 32049, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 22.
7. Teren în suprafață de 614 mp – nr. cad. 32050, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 24.
8. Teren în suprafață de 666 mp – nr. cad. 32051, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 26.
9. Teren în suprafață de 719 mp – nr. cad. 32052, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 28.
10. Teren în suprafață de 772 mp – nr. cad. 32053, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 30.
11. Teren în suprafață de 825 mp – nr. cad. 32054, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 32.
12. Teren în suprafață de 805 mp – nr. cad. 32055, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 34.
Vânzarea terenurilor mentionate se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 218/25.07.2022.
Licitaţia va avea loc în data de 17.11.2022 ora 10ºº la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri din str. Confederației, nr. 1, municipiul Alexandria.
Înscrierile la licitatie se primesc la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 15.11.2022, până la orele 16ºº.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132, str. Dunării, nr. 139, județul Teleorman.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 04.11.2022.

 

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
PLANURI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE_LICITATIA DIN DATA DE 17 OCT 2022
STR. ALEEA DIMITRIE CANTEMIR NR. 8
STR. ALEEA DIMITRIE CANTEMIR NR. 12-14
STR. ALEEA DIMITRIE CANTEMIR NR. 22-34
STR. ALEEA VLAD TEPES NR. 15,17