Anunț privind licitaţia publică pentru vânzarea unei unităţi locative, situată în blocul F, parter, strada Ion Creangă, zona Modern

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 352/25.11.2022, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 23376 – C1 – U13, situată în blocul F, parter, strada Ion Creangă, zona Modern.
Vânzarea unității locative menționate se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 352/25.11.2022.
Licitaţia va avea loc în data de 12 ianuarie 2023 ora 10 00 , la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri situat în municipiul Alexandria, str. Confederației, nr. 1.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria până cel mai târziu la data de 10 ianuarie 2023 orele 16 00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 29.12.2022.