Anunț privind licitaţia publică pentru închirierea a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării intersecție cu Str. Libertății destinație: fast-food

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 22/25.01.2023,
organizează licitaţie publică pentru închirierea a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării intersecție cu Str. Libertății destinație: fast-food.
Licitaţia va avea loc în data de 09.03.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria din Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 06.03.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind documentația de atribuire se pot obţine până cel târziu la data de 28.02.2023.