Anunț privind licitaţia publică pentru închirierea a 24 terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea destinate amplasării de automate cafea, răcoritoare sau fast-food/snack

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 236/24.08.2022,
organizează licitaţie publică pentru închirierea a 24 terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea destinate amplasării de automate cafea, răcoritoare sau fast-food/snack.
Licitaţia va avea loc în data de 16.02.2023 ora 12:00 la Centrul Multifuncţional pentru Tineri, din Str. Confederaţiei, nr.1, Municipiul Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 14.02.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 06.02.2023.