Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la “modificarea și completarea art. 6.3 din anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii către SC Servicii Publice Alexandria SRL”

anunt dezbatere publica
HCL TARIFE Cimitire sept 2022 lucru