Anunț privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 1608-1606, zona bloc 1614 și zona bloc 1615, pentru parcarea autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 74/27.02.2023 și H.C.L. nr. 94/26.05.2010 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 1608-1606, zona bloc 1614 și zona bloc 1615, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 30.03.2023, ora 11ºº pentru zona blocurilor 1608-1606, iar la ora 13ºº pentru zona bloc 1614 și 1615, la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 27.03.2023, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 20.03.2023.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.