Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, H.C.L. nr.
94/26.05.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 140/24.04.2019, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:
– în data de 29.06.2023, zona bloc 504, zona bloc 506, zona bloc 507-508, zona bloc M2, zona bloc M4, zona bloc M5, zona bloc M16, zona bloc M17-M5, începând cu ora 11.00;
– în data de 29.06.2023, zona bloc I3, zona bloc CO1-CO2, zona bloc I18-Viitorului, începând cu ora 13.00.
Oferta se depune până la data de 26.06.2023, ora 16:00;
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 19.06.2023.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.