Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, pe durată nedeterminată, de consilier juridic clasa I grad profesional superior și consilier juridic clasa I grad profesional asistent, în cadrul Direcției Juridic Comercial

anunt transfer