ANUNȚ OFERTANT CÂȘTIGĂTOR ÎN CADRUL LICITAȚIEI DIN 09.03.2023

Prin Dispoziția Primarului nr.391/07.02.2023 a fost organizată licitația publică deschisă pentru închirierea unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în suprafata de 42 mp, situat în str.Dunarii intersectie cu str.Libertatii, organizată la sediul Primariei Municipiului Alexandria în data de 09.03.2023, ora 11, comisia de evaluare a ofertelor numită prin H.C.L nr.86/19.01.2023 a decis atribuirea contractului de închiriere ofertantului SC DAN & MAR PROD SRL, cu sediul social în municipiul Alexandria.