ANUNT LICITATIE

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri (copertine) aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 15.10.2014, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139pentruzona:bl.1501-209,H3,H1-H2,210,210-213,215-213,214-222,P+7-D2,702,703,703EG,703-PT, B8,B2,B4,B6,B2-B4-B1-B3.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 13.10.2014, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.