ANUNȚ LICITAȚIE – Vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

ANUNȚ LICITAȚIE