Anunț licitație teren parcare zona bloc 306-307, 312-313 și J131

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 235/24.08.2022 și H.C.L. nr. 94/26.05.2010 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 306-307, zona bloc 312-313 și zona bloc J 131, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 17.11.2022, ora 11ºº pentru zona blocurilor 306-307, și zona bloc 312-313, iar la ora 13ºº pentru zona bloc J 131, la sediul Centrul Multifuncțional pentru Tineri, strada Confederației, nr. 1, Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 14.11.2022, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 07.11.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.