Anunț – licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 22-34

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 218/25 iulie 2022,
organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 22-34, identificate asfel:
1.Teren în suprafață de 561 mp – nr. cad. 32049, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.22.
2.Teren în suprafață de 614 mp – nr. cad. 32050, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.24.
3.Teren în suprafață de 666 mp – nr. cad. 32051, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.26.
4.Teren în suprafață de 719 mp – nr. cad. 32052, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.28.
5.Teren în suprafață de 772 mp – nr. cad. 32053, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.30.
6.Teren în suprafață de 825 mp – nr. cad. 32054, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.32.
7.Teren în suprafață de 805 mp – nr. cad. 32055, ce aparține domeniului privat al mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.34.

Licitaţia va avea loc în data de 30.03.2023 ora 10ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139, Municipiul Alexandria.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Înscrierile la licitatie se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria cel mai târziu 28.03.2023, până la orele 16ºº.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 20.03.2023.