Anunț licitaţie publică pentru închirierea unui spațiu aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 29,45 mp, situat în Piaţa PECO, spațiu comercial modular, poz.10

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.101/27.03.2023, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spațiu aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 29,45 mp, situat în Piaţa PECO, spațiu comercial modular, poz.10.
Licitaţia va avea loc în data de 08.06.2023 ora 11:00 la Sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 06.06.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 29.05.2023.