Anunt licitaţie publică copertine situate în zona bloc F9-F8, zona bloc 402, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 410, zona bloc F2-F3, zona bloc 802, zona bloc 1501-209, zona bloc 456, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc V1-V10, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704, în vederea parcării autovehiculelor.

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008,  H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 25/29.01.2020, H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc F9-F8, zona bloc 402, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 410, zona bloc F2-F3, zona bloc 802, zona bloc 1501-209, zona bloc 456, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc V1-V10, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704, în vederea parcării  autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, în data de 27.04.2023, astfel:

începând cu ora 11.00: pentru zona bloc F9-F8, zona bloc 402, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 410, zona bloc F2-F3, zona bloc 802, zona bloc 1501-209, zona bloc 456, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223;

începând cu ora 13.00: pentru, zona bloc V1-V10, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704.

Oferta se depune până la data de 24.04,2023, ora 16;

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 18.04.2023.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.