Anunț licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.74/27.02.2023, H.C.L. nr. 94/26.05.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 190/30.09.2016, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:
– în data de 25.05.2023, zona bloc zona bloc 1608-1606, zona bloc 1614, zona bloc A3-A4-B1, zona bloc I 22, zona bloc I 25, zona bloc 214, zona bloc V1-V7, zona bloc 711 A, zona bloc 715-PT2, începând cu ora 11.00;
– în data de 25.05.2023, zona bloc zona bloc 251-spate bloc, zona bloc 252-251, zona bloc 250-252, zona bloc 252, începând cu ora 13.00.
Oferta se depune până la data de 22.05.2023, ora 16:00;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 15.05.2023.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.