Anunț licitație privind vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 147/26.04.2023, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 32160, situată în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 6F.
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 148/26.04.2023, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 32451, situată în strada Cuza Vodă, zona bloc V10.

Vânzarea terenurilor menționate se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și conform Hotărârii Consiliului Local nr.
147/26.04.2023 și 148/26.04.2023. Licitaţia va avea loc în data de 22.06.2023 ora 10 00 , la sediul la sediul Municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139, județul Teleorman.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria până cel mai târziu la data de 19.06.2023 orele 16 00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 09.06.2023, ora 12 00.