Anunț licitație – locuri de parcare în zona următoarelor blocuri: M16, M4, M17–M5, M17–M4–M2, F1-F2-F3, F2 – TV, F3 – 1 Decembrie, F9-F10, F13-F12-F11, D3-D4, 201, 204- 217, 205, 207, 208, 212, V1-V7, V4-V5, V8, 713 spate bloc, 714

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 26/24.01.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010, H.C.L.nr.180/27.06.2018, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei  municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la Centrul Multifuncțional pentru Tineri, str. Confederației, nr. 1, astfel:
– în data de 08.12.2022, zona bloc M 16, zona bloc M 4, zona bloc M 17 – M 5, zona bloc M 17 – M 4–M2, zona bloc F1-F2-F3, zona bloc F2 – TV, zona bloc F3 – 1 DEC, zona bloc F9-F10, zona bloc
F13-F12-F11, zona bloc D 3 – D 4, începând cu ora 11.00;
– în data de 08.12.2022, zona bloc 201, zona bloc 204-217, zona bloc 205, zona bloc 207, zona bloc 208, zona bloc 212, zona bloc V1-V7, zona bloc V4-V5, zona bloc V8, zona bloc 713 spate bloc, zona bloc 714, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 05.12.2022, ora 16:00;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 28.11.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.