Anunț licitație copertine din zona următoarelor blocuri: I17, I19, F1, F3, 401-406, 456, 1501-209, H3, 213, 215-213, 214-222, V1-V10, 702, 703, 703PT, 703EG, 704

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 96/19.11.2008, H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 151/27.05.2020, H.C.L.nr. 25/29.01.2020, Consiliul Local al municipiului Alexandria a aprobat închirierea prin licitaţie publică a unor copertine, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în amplasamentele din zona bloc I 17, zona bloc I 19, zona bloc F1, zona bloc F3, zona bloc 401-406, zona bloc 456, zona bloc 1501-209, zona bloc H 3, zona bloc 213, zona bloc 215-213, zona bloc 214-222, zona bloc V1-V10, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703 PT, zona bloc 703 EG, zona bloc 704, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Centrului Multifuncțional pt. Tineri – str. Confederației nr.1, astfel:

pentru zona bloc I 17, zona bloc I 19, zona bloc F1, zona bloc F 3, zona bloc 401-406, zona bloc 456, zona bloc 1501-209, în data de 20.10.2022, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc H 3, zona bloc 213, zona bloc 215-213, zona bloc 214-222, zona bloc V1-V10, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703 PT, zona bloc 703 EG, zona bloc 704, în data de 20.10.2022, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune până la data de 17.10.2022, ora 16;
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.10.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.