ANUNT LICITATIE

Primăria Municipiului Alexandria, cu Sediul version str.Dunării, nr.139, organizează Licitație PUBLICA for închirierea únor Terenuri ( copertine) aparținând domeniului de publice Interes al Municipiului Alexandria locale, în vederea parcării autoturismelor.

Licitatia VA Avea loc version Ziua de 15.10.2014, orele10, 00 La sediul Primăriei Alexandria, str.Dunării,nr.139pentruzona:bl.311,304-305,301-302,304,406,404-403,404-401,402,401,408,409,410,412,413.

Actele necesare for înscrierea la Licitație se depun pana La datelor DE 13.10.2014, orele 12 00 .

Informatii suplimentare se pot obține la Directia Patrimoniu, Compartiment încheiere IE ȘI Evidenta Contracte, tel.0247 / 317732, int.134.